CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

    • CHỦ TÀI KHOẢN: CONG TY TNHH EDUZAA
    • SỐ TÀI KHOẢN: 060275262709
    • NGÂN HÀNG:  Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
    • CHI NHÁNH: PGD TN Bình Trị Đông

Nội dung chuyển khoản: [Số điện thoại]_[Mã đơn hàng].

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng. Công ty khi nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.