Biết cách khai thác sức mạnh của các Mạng xã hội

220.000 

Các bạn trẻ hiện nay ai cũng biết dùng Mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng biết khai thác hết sức mạnh của Mạng xã hội để giúp bản thân phát triển thành công hơn. Mini Course này sẽ giúp bạn hiểu được thế mạnh của từng Mạng xã hội phổ biến, và làm thế nào để chúng ta sử dụng chúng một cách có chủ đích và thật sự hiệu quả hơn!

Danh mục:

Các bạn trẻ hiện nay ai cũng biết dùng Mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng biết khai thác hết sức mạnh của Mạng xã hội để giúp bản thân phát triển thành công hơn. Mini Course này sẽ giúp bạn hiểu được thế mạnh của từng Mạng xã hội phổ biến, và làm thế nào để chúng ta sử dụng chúng một cách có chủ đích và thật sự hiệu quả hơn!

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Biết cách khai thác Lợi ích của Mạng xã hội
  • Bài 2: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Facebook
  • Bài 3: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Youtube
  • Bài 4: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Twitter
  • Bài 5: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội TikTok
  • Bài 6: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Pinterest
  • Bài 7: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội LinkedIn
  • Bài 8: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Instagram
  • Bài 9: Khai thác lợi ích của Mạng xã hội Zalo