Hiểu nhanh về Máy tính Chromebook

220.000 

Bạn thường nghe về Máy tính cá nhân PC (chạy hệ điều hành Windows), hoặc máy tính Mac (chạy iOS), nhưng bạn đã nghe về máy tính Chromebook của Google chưa? Trong Course này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về Chromebook như một giải pháp thay thế chi phí thấp cho máy tính xách tay truyền thống. 😊

Danh mục:

Bạn thường nghe về Máy tính cá nhân PC (chạy hệ điều hành Windows), hoặc máy tính Mac (chạy iOS), nhưng bạn đã nghe về máy tính Chromebook của Google chưa? Trong Course này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về Chromebook như một giải pháp thay thế chi phí thấp cho máy tính xách tay truyền thống. 😊

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Chromebook là gì?
  • Bài 2: Lựa chọn giữa Chromebook và Máy tính xách tay
  • Bài 3: Làm quen với giao diện Chromebook
  • Bài 4: Chuẩn bị gì trước khi chuyển sang Chromebook?
  • Bài 5: Tùy chỉnh và cài đặt Chromebook
  • Bài 6: In bằng Chromebook