Hiểu nhanh về Thực tế Ảo (VR)

220.000 

Ngày nay, chúng ta dành rất nhiều thời gian để nhìn vào màn hình. Máy tính, điện thoại thông minh và tivi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; chúng là cách chúng ta nhận được nhiều tin tức, sử dụng mạng xã hội, xem phim và hơn thế nữa. Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) là hai công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sử dụng màn hình, tạo ra những trải nghiệm tương tác mới và thú vị. Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được hiểu biết về Thực tế ảo (VR).

Danh mục:

Ngày nay, chúng ta dành rất nhiều thời gian để nhìn vào màn hình. Máy tính, điện thoại thông minh và tivi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; chúng là cách chúng ta nhận được nhiều tin tức, sử dụng mạng xã hội, xem phim và hơn thế nữa. Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) là hai công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sử dụng màn hình, tạo ra những trải nghiệm tương tác mới và thú vị. Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được hiểu biết về Thực tế ảo (VR).

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Thực tế ảo là gì?
  • Bài 2: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR vào thực tế
  • Bài 3: Thiết bị hỗ trợ công nghệ thực tế ảo
  • Bài 4: Giới thiệu một số kính thực tế ảo
  • Bài 5: Các lưu ý trước khi mua Kính thực tế ảo