Hiểu nhanh về Thực tế tăng cường (AR)

220.000 

Ngày nay, chúng ta dành rất nhiều thời gian để nhìn vào màn hình. Máy tính, điện thoại thông minh và tivi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; chúng là cách chúng ta nhận được nhiều tin tức, sử dụng mạng xã hội, xem phim và hơn thế nữa. Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) là hai công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sử dụng màn hình, tạo ra những trải nghiệm tương tác mới và thú vị. Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được hiểu biết về Thực tế tăng cường (AR)

Danh mục:

Ngày nay, chúng ta dành rất nhiều thời gian để nhìn vào màn hình. Máy tính, điện thoại thông minh và tivi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; chúng là cách chúng ta nhận được nhiều tin tức, sử dụng mạng xã hội, xem phim và hơn thế nữa. Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) là hai công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sử dụng màn hình, tạo ra những trải nghiệm tương tác mới và thú vị. Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng có được hiểu biết về Thực tế tăng cường (AR)

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Thực tế tăng cường là gì?
  • Bài 2: Thực tế tăng cường hoạt động thế nào?
  • Bài 3: Các thành phần chính của thiết bị thực tế tăng cường
  • Bài 4: Các lĩnh vực hiện nay có ứng dụng Thực tế tăng cường
  • Bài 5: Một số ứng dụng điện thoại Thực tế tăng cường