Hướng dẫn cách dùng hệ điều hành MacOS

220.000 

MacOS là một hệ điều hành được thiết kế bởi Apple. macOS được cài đặt sẵn trên tất cả các máy tính Apple Macintosh mới (thường được gọi là Mac). Mini Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách sử dụng hệ điều hành MacOS, rất đơn giản và dễ dàng!

Danh mục:

MacOS là một hệ điều hành được thiết kế bởi Apple. macOS được cài đặt sẵn trên tất cả các máy tính Apple Macintosh mới (thường được gọi là Mac). Mini Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách sử dụng hệ điều hành MacOS, rất đơn giản và dễ dàng!

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Giới thiệu nhanh về hệ điều hành MacOS
  • Bài 2: Làm việc với các cửa sổ
  • Bài 3: Làm việc với tệp
  • Bài 4: Tạo lối tắt trên màn hình nền
  • Bài 5: Tìm tệp của bạn
  • Bài 6: Một số thao tác cơ bản trên Mac
  • Bài 7: Điều chỉnh cài đặt trên máy Mac của bạn
  • Bài 8: Hiểu về Tài khoản người dùng
  • Bài 9: Sử dụng Phím tắt trên Mac
  • Bài 10: Mở tệp bằng các ứng dụng khác nhau