Hướng dẫn nhanh cách dùng thiết bị Android

220.000 

Thiết bị Android ngày nay được sử dụng rất phổ biến trên thế giới, điển hình là Điện thoại thông minh và Máy tính bảng Samsung, điện thoại Google Pixel… Mini Course này giúp bạn nhanh chóng làm quen và biết cách làm chủ cách sử dụng các thiết bị Android.

Danh mục:

Thiết bị Android ngày nay được sử dụng rất phổ biến trên thế giới, điển hình là Điện thoại thông minh và Máy tính bảng Samsung, điện thoại Google Pixel… Mini Course này giúp bạn nhanh chóng làm quen và biết cách làm chủ cách sử dụng các thiết bị Android.

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Giới thiệu nhanh về Android
  • Bài 2: Làm quen với thiết bị Android
  • Bài 3: Cách tìm kiếm ứng dụng trên Android
  • Bài 4: Các ứng dụng cơ bản trên Android
  • Bài 5: Thiết lập Email của bạn
  • Bài 6: Quản lý Danh bạ
  • Bài 7: Cửa hàng ứng dụng CH Play
  • Bài 8: Bảo vệ thiết bị của bạn
  • Bài 9: Quản lý thông báo trên Android