Hướng dẫn nhanh cách sử dụng hệ điều hành Windows

220.000 

Windows là một hệ điều hành được thiết kế bởi Microsoft. Hệ điều hành là thứ cho phép bạn sử dụng máy tính. Windows được cài đặt sẵn trên hầu hết các máy tính cá nhân (PC) mới, giúp nó trở thành hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Mini Course này sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng sử dụng được hệ điều hành Windows hiệu quả.

Danh mục:

Windows là một hệ điều hành được thiết kế bởi Microsoft. Hệ điều hành là thứ cho phép bạn sử dụng máy tính. Windows được cài đặt sẵn trên hầu hết các máy tính cá nhân (PC) mới, giúp nó trở thành hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Mini Course này sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng sử dụng được hệ điều hành Windows hiệu quả.

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Giới thiệu nhanh về Windows
  • Bài 2: Làm việc với Tệp (file) và Thư mục (Folder)
  • Bài 3: Các tác vụ máy tính thông thường
  • Bài 4: Điều chỉnh cài đặt trên Windows của bạn
  • Bài 5: Hiểu tài khoản người dùng Windows
  • Bài 6: Các phím tắt trong Windows
  • Bài 7: Mở tệp bằng các ứng dụng khác nhau