Hướng dẫn nhanh dùng Google Analytics phân tích truy cập Website

220.000 

Giúp bạn hiểu được sơ lược cách dùng công cụ Google Analytics để xem phân tích các lưu lượng truy cập vào Website. Nếu bạn có một Website và đang cố gắng mọi cách làm Marketing Online để thu hút truy cập, bạn cần biết cách để phân tích những truy cập đó. Khách truy cập vào Website của bạn đến từ đâu: công cụ tìm kiếm, từ Facebook, hay từ các trang Web khác, hay từ các chiến dịch quảng cáo của bạn. Và nếu nó đến từ các chiến dịch quảng cáo, liệu các truy cập đó đã đáp ứng được mục tiêu quảng cáo của bạn hay chưa. Google Analytics được cung cấp miễn phí bởi Google, sẽ giúp bạn nhanh chóng giải đáp những câu hỏi này.

Danh mục:

Giúp bạn hiểu được sơ lược cách dùng công cụ Google Analytics để xem phân tích các lưu lượng truy cập vào Website. Nếu bạn có một Website và đang cố gắng mọi cách làm Marketing Online để thu hút truy cập, bạn cần biết cách để phân tích những truy cập đó. Khách truy cập vào Website của bạn đến từ đâu: công cụ tìm kiếm, từ Facebook, hay từ các trang Web khác, hay từ các chiến dịch quảng cáo của bạn. Và nếu nó đến từ các chiến dịch quảng cáo, liệu các truy cập đó đã đáp ứng được mục tiêu quảng cáo của bạn hay chưa. Google Analytics được cung cấp miễn phí bởi Google, sẽ giúp bạn nhanh chóng giải đáp những câu hỏi này.

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Google Analytics là gì và sử dụng thế nào?
  • Bài 2: Hướng dẫn nhanh cách cài đặt Google Analytics
  • Bài 3: Hiểu cách sử dụng giao diện Google Analytics
  • Bài 4: Hiểu các số liệu cơ bản trong Google Analytics