Hướng dẫn nhanh dùng Google Classroom học trực tuyến

220.000 

Hiện nay sinh viên có thể sẽ học Online tại nhà, và có rất ứng dụng hoặc trang web giúp cho làm việc đó. Một trong những cái tên phổ biến nhất là Google Classroom, được phát triển bởi ông lớn Google.  Mini Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách sử dụng Google Classroom nhé!

Danh mục:

Hiện nay sinh viên có thể sẽ học Online tại nhà, và có rất ứng dụng hoặc trang web giúp cho làm việc đó. Một trong những cái tên phổ biến nhất là Google Classroom, được phát triển bởi ông lớn Google.  Mini Course này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết cách sử dụng Google Classroom nhé!

Ban sẽ học được

  • Bài 1:Giới thiệu về Google Classroom
  • Bài 2: Hướng dẫn đăng nhập Google Classroom
  • Bài 3: Hướng dẫn cách tham gia lớp học
  • Bài 4: Hướng dẫn đăng và chia sẻ bài trong google classroom
  • Bài 5: Hướng dẫn xem và nộp bài tập theo yêu cầu giáo viên
  • Bài 6: Hướng dẫn hủy đăng ký lớp học