Hướng dẫn tìm hiểu Email Marketing cho Người mới

220.000 

Hầu hết mọi người đều dùng Email để liên lạc trong công việc tại công ty và cả việc cá nhân. Email Marketing thường bị hiểu nhầm là Spam hàng loạt Email cho những người không quen biết. Email Marketing lthật sự là cách làm Marketing rất hiệu quả để chăm sóc và liên hệ khách hàng một cách cá nhân mà không phải ai cũng biết cách khai thác đúng. Min iCourse này giúp bạn hiểu được bản chất của Email Marketing cũng như tìm hiểu các bước làm Email Marketing thực tế

Danh mục:

Hầu hết mọi người đều dùng Email để liên lạc trong công việc tại công ty và cả việc cá nhân. Email Marketing thường bị hiểu nhầm là Spam hàng loạt Email cho những người không quen biết. Email Marketing lthật sự là cách làm Marketing rất hiệu quả để chăm sóc và liên hệ khách hàng một cách cá nhân mà không phải ai cũng biết cách khai thác đúng. Min iCourse này giúp bạn hiểu được bản chất của Email Marketing cũng như tìm hiểu các bước làm Email Marketing thực tế

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Hiểu nhanh về Email Marketing
  • Bài 2: Các bước làm Email Marketing
  • Bài 3: Cách chọn công cụ Email Marketing hiệu quả
  • Bài 4: Các công cụ Email Marketing phổ biến hiện nay
  • Bài 5: Giới thiệu công cụ GetResponse giúp làm Email Marketing