Phím tắt hữu dụng trong trình duyệt Chrome trên Windows

220.000 

Phím tắt luôn là ‘vũ khí’ giúp bạn làm việc nhanh hơn so với click chuột.

Khi sử dụng máy tính, dùng phím tắt bao giờ cũng nhanh và trông “pro” hơn so với click chuột. Bởi vậy nhà sản xuất trình duyệt luôn tích hợp phím tắt tiện lợi. Mini Course này sẽ hướng dẫn các phím tắt hữu dụng trong trình duyệt Chrome trên Windows.

Danh mục:

Phím tắt luôn là ‘vũ khí’ giúp bạn làm việc nhanh hơn so với click chuột.

Khi sử dụng máy tính, dùng phím tắt bao giờ cũng nhanh và trông “pro” hơn so với click chuột. Bởi vậy nhà sản xuất trình duyệt luôn tích hợp phím tắt tiện lợi. Mini Course này sẽ hướng dẫn các phím tắt hữu dụng trong trình duyệt Chrome trên Windows.

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Chrome là gì?
  • Bài 2: Phím tắt khi thao tác với Tab
  • Bài 3: Phím tắt với chuột
  • Bài 4: Phím tắt điều hướng
  • Bài 5: Phím tắt trình duyệt để di chuyển, phóng to/thu nhỏ
  • Bài 6: Phím tắt cho thanh địa chỉ
  • Bài 7: Phím tắt liên quan tìm kiếm
  • Bài 8: Phím tắt nhanh trên Google Chrome