Tìm hiểu Facebook Messenger Marketing cho Người mới

220.000 

Tiếp thị Facebook Messenger là một trong những chiến thuật có ảnh hưởng nhất đối với các nhà tiếp thị hiện nay. Tiếp thị trên Messenger đạt được quy mô lớn khi được hỗ trợ bởi các CHATBOT mạnh mẽ. Mini Course này giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của tiếp thị Facebook Messenger, vai trò của chatbot và cách bạn có thể sử dụng để cải thiện và thúc đẩy các hoạt động Marketing của mình.

Danh mục:

Tiếp thị Facebook Messenger là một trong những chiến thuật có ảnh hưởng nhất đối với các nhà tiếp thị hiện nay. Tiếp thị trên Messenger đạt được quy mô lớn khi được hỗ trợ bởi các CHATBOT mạnh mẽ. Mini Course này giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của tiếp thị Facebook Messenger, vai trò của chatbot và cách bạn có thể sử dụng để cải thiện và thúc đẩy các hoạt động Marketing của mình.

Ban sẽ học được

  • Bài 1: Tiếp thị trên Facebook Messenger là gì?
  • Bài 2: Ưu điểm của Facebook Messenger Marketing
  • Bài 3: Một số ví dụ làm Tiếp thị bằng Facebook Messenger
  • Bài 4: Hướng dẫn các bước bắt đầu làm Tiếp thị với Facebook Messenger